Besöksadress

Pilvägen 14
374 34 Karlshamn

Vägbeskrivning Klicka här

Företagskontakt

Telefon: 0454-177 12
Fax: 0454-172 77

E-mail: j.mattssons.vvs@telia.com

Dataskyddspolicy för Personuppgifter

Register:
J. Mattssons VVS AB håller ett register över kunder som har köpt varor och/eller tjänster av J. Mattssons VVS AB. Registret innehåller personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer, personnummer och fastighetsbeteckning.

Syfte:
Personuppgifterna används av J. Mattssons VVS AB för fakturering, ROT-avdrag (uppgifter till skatteverket), information och leverans av produkter och tjänster.

Vem får ta del av dina uppgifter::
Myndigheter: Personuppgifter lämnas endast ut till myndigheter där så krävs med stöd av lag.

Var:
Uppgifter lagras på server i Karlshamn samt genom back-up sker lagring även på servrar i Europa.

Hur länge:
Personuppgifter sparas med hänvisning till bokföringslagen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering:
Alla kunder har rätt till att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för J. Mattssons VVS AB som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning.