VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, rör, industrirör, ventilation och teknisk isolering. VVS står för värme, ventilation och sanitet, tre viktiga hörnstenar i den verksamhet som utgör medlemmarnas företagande. Deras uppdrag är att underlätta vardagen för oss och även de andra 1 450 företagen som är medlemmar.

Kontakta oss för vidare information, vi har 100-tal referensobjekt som vi kan hänvisa till sedan flera år tillbaka. Kontakta oss

VVS-garanti
VVS-garanti för konsumenter Vid en VVS-installation av en auktoriserad VVS-installatör får du som privatperson en VVS-garanti. Garantin anknyter till och kompletterar konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

VVS-garanti innebär ett skydd för konsumenter som anlitar ett auktoriserat VVS-företag. VVS-installatörerna tar genom garantin ansvar för sina auktoriserade VVS-installatörers åtgärder och förpliktelser gentemot konsumenten. Garantin lämnas således av VVS-installatörerna direkt till konsumenten.

Garantin innebär:
* för utfört arbete och levererat material lämnar den auktoriserade VVS-installatören en garanti för brist och fel under två år. * den auktoriserade VVS-installatören är skyldig att rätta sig efter Allmänna reklamationsnämndens beslut, som avser varor och tjänster inom VVS-området. * om konsument, som till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol hänskjutit tvist mot den auktoriserade VVS-installatören, inte erhåller rättelse i enlighet med ARN:s beslut eller domstols laga kraft vunnen dom inom tre (3) månader från beslut resp dom, har konsumenten rätt att genom VVS-installatörerna erhålla rättelse. VVS-installatörerna åtar sig i sådant fall att genom annat företag, anslutet till VVS-installatörerna eller genom utbetalning av utdömd ersättning tillse att konsumenten erhåller fastställd rättelse. VVS-installatörernas förpliktelse i detta avseende är begränsat till högst två (2) basbelopp.

VVS-garantin gäller ej:
* om andra fonder, försäkringar etc. kan trygga konsumentens rätt * om den auktoriserade VVS-installatörens åtagande avser leverans och/eller installation av värmepump.

VVS-garantin är framtagen tillsammans med och godkänd av Konsumentverket.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) - www.arn.se
Konsumentverket - www.konsumentverket.se

SVEP = Svenska värmepumpföreningen Vi är certifierade inom detta område.

Välkommen till J.Mattssons VVS AB

- ditt VVS-företag i Karlshamn!

Erfarenhet

Vi har varit i VVS-branschen sedan 1994 och har därför stor erfarenhet när det gäller allt från äldre till moderna VVS-installationer.

Sortiment

Vi erbjuder våra kunder ett brett sortiment med hög kvalitet.

Värmepumpar

Kontakta oss för vidare information, vi har 100-tal referensobjekt som vi kan hänvisa till sedan flera år tillbaka.

Nyhet

Uppdaterad integritetspolicy Europeiska dataskyddsförordningen - GDPR

2018-05-18

Vi är medlemmar i VVS Företagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS samt arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom kyla, industrirör, ventilation och teknisk isolering.

Vi erbjuder våra kunder värmepupmar från våra samarbetspartners NIBE och CTC. Hör av dig så ser vi till att du får det som passar just till ditt ändamål.

Vi är en auktoriserad VVS installatör enligt säker vatteninstallation. Det innebär att vid en VVS-installation får du som privatperson en VVS-garanti. Garantin anknyter till och kompletterar konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.